Frøya Ungdomsskole - 8B

Vår klasse har bidratt med:

Våre økter

Dato Anlegg Elever Gj.snitt avstand Total avstand
13.01.2022 Frøya Svømmehall 15 650 m 9,8 km
03.02.2022 Frøya Svømmehall 14 821 m 11,5 km
04.03.2022 Frøya Svømmehall 11 984 m 10,8 km
24.03.2022 Frøya Svømmehall 13 592 m 7,7 km