Frøya Ungdomsskole - 8C

Vår klasse har bidratt med:

Våre økter

Dato Anlegg Elever Gj.snitt avstand Total avstand
20.01.2022 Frøya Svømmehall 19 433 m 8,2 km
10.02.2022 Frøya Svømmehall 17 759 m 12,9 km
15.03.2022 Frøya Svømmehall 13 650 m 8,5 km
31.03.2022 Frøya Svømmehall 16 853 m 13,6 km