dalgård skole - ressurssenter

Vår klasse har bidratt med:

Våre økter

Dato Anlegg Elever Gj.snitt avstand Total avstand
22.03.2022 Dalgård skole og ressurssenter 5 200 m 1,0 km
16.03.2022 Dalgård skole og ressurssenter 4 500 m 2,0 km
06.04.2022 Dalgård skole og ressurssenter 2 1 300 m 2,6 km
05.04.2022 Dalgård skole og ressurssenter 5 1 000 m 5,0 km