Hollenderhaugen - 8.klasse

Vår klasse har bidratt med:

Våre økter

Dato Anlegg Elever Gj.snitt avstand Total avstand
10.01.2022 Vormedalshallen 1 625 m 0,6 km
17.01.2022 Vormedalshallen 1 375 m 0,4 km
24.01.2022 Vormedalshallen 1 500 m 0,5 km
31.01.2022 Vormedalshallen 1 500 m 0,5 km
07.02.2022 Vormedalshallen 1 250 m 0,3 km
14.02.2022 Vormedalshallen 1 250 m 0,3 km