Sælen oppveksttun - 4.trinn

Vår klasse har bidratt med:

Våre økter

Dato Anlegg Elever Gj.snitt avstand Total avstand
08.01.2020 AdO arena 36 200 m 7,2 km
15.01.2020 AdO arena 36 200 m 7,2 km
22.01.2020 AdO arena 36 250 m 9,0 km
29.01.2020 AdO arena 36 200 m 7,2 km
05.02.2020 AdO arena 36 300 m 10,8 km
12.02.2020 AdO arena 36 200 m 7,2 km
19.02.2020 AdO arena 36 200 m 7,2 km