Uggdal skule - 4. klasse

Vår klasse har bidratt med:

Våre økter

Dato Anlegg Elever Gj.snitt avstand Total avstand
06.01.2022 Annet svømmeanlegg 24 50 m 1,2 km