Førland skule - 4.klasse

Vår klasse har bidratt med:

Våre økter

Dato Anlegg Elever Gj.snitt avstand Total avstand
27.01.2022 Tysværtunet badeanlegg 10 100 m 1,0 km
10.02.2022 Tysværtunet badeanlegg 9 350 m 3,2 km
24.02.2022 Tysværtunet badeanlegg 10 200 m 2,0 km