Treningstavle i svømmehaller

Treningstavle i svømmehallertreningstavle ringeriksbadet

NSF har utviklet en «treningstavle» hvor hensikten er å gjøre det enda enklere å bruke svømming som mosjon og treningsaktivitet. Tavlen er tilrettelagt for lavterskel og de som ønsker trening. Tavlen inneholder treningsprogrammer tilpasset 4 ulike nivåer, fra begynner til videregående. Det er også utviklet kort som viser enkle teknikkøvelser for alle svømmearter. For svømmehallene vil en slik tavle vil kunne være med å gjøre svømmehallen enda mer attraktiv som et «sted for trening og mosjon», gjennom at man gjør det enklere for «hvermansen» å gjøre trening i vann. NSF ser fordelene av å synliggjøre svømmingen som aktivitetsform for enda flere, i tillegg håper vi på økt deltakelse på «Svøm langt kampanjen» i årene som kommer.

Om mosjonssvømming
Svømming er en av de mer populære aktivitetene mosjon og trening og Norges Svømmeforbund ønsker å styrke svømming som mosjonsaktivitet. NSF mener det er avgjørende å tilby motiverende aktiviteter for alle som bruker svømmehallene, uavhengig om de er medlem av NSF eller ikke. Hensikten med treningstavlen er å skape gode mosjonsvaner for den norske befolkningen ved å motivere dem til å bruke svømmehallen som arena for fysisk aktivitet. Vi mener dette er et viktig bidrag i det nasjonale og lokale folkehelsearbeidet.

Treningstavlen
Treningstavlen monteres med rustfrie skruer på en vegg rett ved bassenget. Selve tavlen er plexiglass/hardplast. Størrelse: 100 cm høy x 150 cm lang/bred. Det monteres kroker (følger med) som treningskortene skal henge på. Treningstavlen er delt i 5 ulike områder. De 4 i midten synliggjør 4 ulike nivåer. Nivåene er
– Gla’ svømmer 1: 500 – 1000 meter
– Gla’ svømmer 2: 1000 – 1500 meter
– Gla’ svømmer 3: 1500 – 2000 meter
– Gla’ svømmer 4: Over 2000 meter

Området til venstre på tavlen gir mosjonisten muligheten til å ta med seg teknikk-kort for de 3 ulike svømmearter, i tillegg til grunnleggende øvelser og startstup/vending.

Treningskort
Hvert enkelt av de 4 nivåene har 4 kroker med 4 ulike treningskort. Hvert treningskort har 2 treningsprogrammer (forside og bakside). Totalt blir det da 8 treningsprogrammer per nivå (4 skruer med 2 treningsprogrammer per krok). Til hver krok følger det med 30 treningskort, som totalt blir 480 treningskort (4 nivåer x 4 skruer per nivå x 30 treningskort per nivå = 480). Treningskortene er ca 11×15 cm. Laminerte. Med et hull for å henge på krokene. Treningskortene blir gjort tilgjengelig på www.svomlangt.no – slik at svømmehallen kan laste ned og printe flere hvis treningskort blir borte. Ekstra treningskort kan også bestilles.

Teknikkort: kortene viser grunnleggende øvelser for å bli bedre i– grunnleggende øvelser, crawl, rygg, bryst, og startstup/vending. 30 kort av hver svømmeart.

Krokene: 30 kroker følger med løse (9 ekstra), men er enkle å montere (se bilde). Str: 25mm x25 mm. De kan klippes slik at sjansen for at de knekker er mindre.

Pris:

  • Tavle, komplett inkl 30 skruer, 480 treningskort og  150 teknikk-kort: kr 15 000 (eks mva)
  • Ekstra pakke med 320 treningskort og 100 teknikk-kort :  kr 2250 (eks mva)
  • Ekstra pakke med 30 kort (en svømmeart/teknikk): kr 250 (eks mva)

Bestilling: Tavle og kort kjøpes direkte fra Flisa trykkeri. Send mail til per.otto@flisatrykkeri.no med; svømmehall, kontaktperson (mail og telefon), adresse for utsending, fakturaadresse evt kommentar.

Utsending: Treningstavlene sendes til oppgitt postadresse.

Kontakt: For spørsmål om bestilling etc, ta kontakt med Flisa Trykkeri v/ Per Otto Sletten, per.otto@flisatrykkeri.no

Kontakt i Norges Svømmeforbund er Kristin Homb,  kristin@svomming.no

 

Eksempel – Oppheng tavle

Treningstavle 055

Eksempel treningskort (gla svømmer 2)

gla svommer treningskort

Eksempel Teknikkort (crawl)

Teknikkort crawl

 homepage shadow
Share This